công ty tnhh thiên niên việt tnv

Là công ty đa lĩnh vực ngành môi trường, bao gồm:

1. Cung cấp giải pháp công nghệ, thiết bị xử lý môi trường: máy và dây chuyền, phục vụ xử lý chất thải công nghiệp, sinh hoạt, nông nghiệp như máy nghiền, máy phân loại, lò đốt, …

2. Thực hiện dịch vụ xử lý môi trường: đầu tư thiết bị, dây chuyền, nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp.

3. Sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ nông nghiệp sạch.

Tập thể Thiên Niên Việt luôn nỗ lực góp phần cải thiện môi trường Việt Nam tươi đẹp.

lĩnh vực hoạt động

đối tác của tnv group