ông nguyễn trọng hải

Người sáng lập – chủ tịch.

 

 • Học vấn: Tiến sĩ cơ khí

Quá trình đào tạo

 • 1997-2002: Kỹ sư, chuyên ngành công nghệ chế tạo máy, Đại Học Bách Khoa Hà Nội.
 • 2004-2006: Thạc sĩ, chuyên ngành cơ điện tử, Đại học Dayeh, Đài Loan
 • 2008-2013: Tiến sĩ, chuyên ngành cơ khí, Đại học Michigan, Hoa Kỳ (Thực hiện các dự án nghiên cứu cho NIST, Ford, GM, Coherix)

Quá trình công tác

 • 2003-nay: Giảng viên, Viện Cơ Khí, Đại Học Bách Khoa Hà Nội
 • 2015: Sáng lập Công ty TNHH Thiên Niên Việt TNV
 • 2018: Đồng sáng lập Công ty CP Selex Motors

Lĩnh vực chuyên sâu

 • Gia công, cắt gọt vật liệu
 • Thiết kế, chế tạo máy
 • Công nghệ xử lý môi trường
 • Cải tiến năng suất, chất lượng

Giải thưởng

 • The Blackall Award – 2017 ASME Blackall Award
 • Best Paper Award – 2014 ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference, MSEC2014
 • Best Paper Award – 2012 ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference, MSEC2012

Câu nói tâm đắc

“Hãy nỗ lực tạo giá trị, cái gì đến sẽ đến”