Cung cấp phân bón hữu cơ chất lượng cao, không sử dụng chất hóa học, đáp ứng số lượng lớn theo yêu cầu, phù hợp cho hệ thống nhà vườn quy mô lớn.